AŞURE GÜNÜ VE ÖNEMİ (3 KASIM 2014)

1.11.2014
|
Yoruma Kapalı

e4359854-424c-e311-a39c-14feb5cc1801

 

 

3 KASIM 2014 PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ (2 kasım, 3kasım, 4kasım oruç tutulması tavsiye edilir.)

Bugüne “Âşura” denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde  Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:

  1.  Allah, Hz. Musa’ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.
  2.  Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.
  3.  Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.
  4.  Hz. Âdem’in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.
  5.  Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.
  6.  Hz. İsa (a-s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.
  7.  Hz. Davud’un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.
  8.  Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.
  9.  Hz. Yakub’un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.
  10.  Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.( Sahih-i Müslim Şerhi, 6:140.)

Hz. Âişe’nın belirttiğine göre, Kabe’nin örtüsü daha önceleri Âşura gününde değiştirilirdi.

BUGÜNDE YAPILACAK DİĞER İBADETLER

Âşura Gününde ilk akla gelen ibadet ise, oruç tutmaktır. Muharrem ayı ve Âşura Günü, Ehl-i Kitap olan Hıristiyan ve Yahudiler tarafından da mukaddes sayılırdı. Nitekim, Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Medine’ye hicret buyurduktan sonra orada yaşayan Yahudilerin oruçlu olduklarını öğrendi.

“Bu ne orucudur?” diye sordu.

Yahudiler, “Bugün Allah’ın Musa’yı düşmanlarından kurtardığı Firavun’u boğdurduğu gündür. Hz. Musa (a.s.) şükür olarak bugün oruç tutmuştur” dediler.

Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam da, “Biz, Musa’nın sünnetini ihyaya sizden daha çok yakın ve hak sahibiyiz” buyurdu ve o gün oruç tuttu, tutulmasını da emretti.( Ibtıı Mâce, Siyam: 31.)

Aşûra günü yalnız ehl-i kitap arasında değil, Nuh Aleyhisselâmdan itibaren mukaddes olarak biliniyor, İslam öncesi Cahiliye dönemi Arapları arasında İbrahim Aleyhisselâmdan beri mukaddes bir gün olarak biliniyor ve oruç tutuluyordu.

O zamanlar henüz Ramazan orucu farz kılınmadığı için Peygamberimiz ve Sahabeleri vacip olarak o günde oruç tutuyorlardı. Ne zaman ki, Ramazan orucu farz kılındı, bundan sonra Peygamberimiz herkesi serbest bıraktı. “İsteyen tutar, isteyen terk edebilir” buyurdu.                   ( Müslim. Siyam: 117.) Böylece Âşura orucu sünnet bir oruç olarak kalmış oldu.

Gerek Yahudilere benzememek, gerekse orucu tam Âşura Gününe denk getirmemek için, Muharrem’in dokuzuncu, onuncu ve on birinci günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.

Bu manadaki bir hadisi İbni Abbas rivayet etmektedir. Bunun için, müstehap olan, aşure Gününü ortalayarak, bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutmaktır.

Bu günde oruçtan başka hayır, hasenat ve sadaka gibi güzel âdetlerin de yaşatılması isabetli ve yerinde olacaktır. Herkes imkânı nispetinde ailesine, akraba ve komşularına ikramda bulunur; bugünlerin faziletini bildiren hâdiseleri hatırlayarak ihsanda bulunursa şüphesiz sevabını kat kat alacaktır. Bilhassa, Peygamberimiz, mü’minin aile efradına Âşura Gününde her zamankinden daha çok ikramda bulunmasını tavsiye etmiştir.

Efendimiz (s.a.v)şöyle buyurmaktadır

“kim kendinin ve aile efradının nafakasını geniş tutarsa, cenabı hakta senenin tamamında o kişinin rızkını genişletir” rumüzül ehadis sh446/5568 bazı zatlar “evde ihtiyaç bilhassa gıda maddeleri Ogün alınınca evde sene boyunca eksikliği görülmez” demişlerdir.

Efendimiz (S.A.V)şöyle buyurmaktadır

“her kim aşure gününde Müslümanlardan 10 kişiye selam verise, O kişi bütün Müslümanlara selam vermiş gibidir” Şir’atül islam şerhi sh 217

“Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmaktadır.

“kim ki Aşüre günü zerre miktarı tasaddukta (Sadaka) bulunursa, Cenabı hak ona “Uhut dağı” kadar sevap verir. ve kıyamet günü o sevaplar mizanına konulur.”Şir’atül islam sh 217

Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmaktadır

“Aşüre günü boy abdesti alan, ölüm hastalığından başka hastalık görmez. o gün bir hastayı ziyaret eden bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur .Aşüre günü bir kimseye su veren isyan etmemiş gibi afv olunur.”ALİ EROL AŞÜRE RİSALESİ

diğer bir hadisi şeriflerinde:

Efendimiz (S.A.V)şöyle buyurmuşlardır.

“Aşure günü iki defa boy abdesti alan kişinin gözlerinde ebediyyen hastalık olmaz”Şir’atül islam-Riyazüz-salihin

Efendimiz (S.A.V)şöyle buyurmuşlardır.

“kim ki Aşüre günü gusledecek olursa Anasından doğduğu gün gibi, cenabı hak onu günahlardan temizler.”Şir’atül islam şerhi sh 218

Allah dostları bu işin hikmetini şöyle izah etmişlerdir.

“Aşüre günü bütün sulara zemzem suyu karıştırılır. bu nasıl olur ? denirse nasılki arzın bir cüzü olan insanoğluna bir damarından herhangi bir ilaç verilirse vucudundaki bütün kılcal damarlarına varıncaya kadar o ilaç ulaşır.

Aynı şekilde arzın damarları su kaynakları da birbirine bağlıdır. Aşüre günü vazifeli melekler tarafından arzın bütün sularına zemzem suyu sirayet eder ve o gün bütün sularda zemzem bereketi olur. Binaen aleyh o gün gusleden, sulardan içen bütün Müslümanlar için Allah tarafından şifadır. ruhul beyan c.4 sh.83

Efendimiz(S.A.V)buyuruyorlarki;

“kimki akrabaları ile ilişkisin kesmiş iken Aşüre günü onları ziyaret ederse Allah’ü Teala ona Zekeriyya (A.S)ve İsa (A.S)ın nasibini verir ve orta parmakla şahadet parmağının yakınlığı gibi cennette o iki peygamber Aleyhimüselam komşu eder. Şir’atül islam şerhi sh 217

Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur.

“kim ki Aşüre günü Allah’ı anan bir topluluğa gider, onlarla 1 saat bulunursa, Onu cennetine koymak Allah üzerine haktır. Şir’atül islam sh 217

Efendimiz (S.A.V)şöyle buyurmuştur.

“kim ki Aşüre günü eliyle bir yetimin başını mesh ederse,(okşarsa) cenabı Hak o yetimin başındaki saçının her bir teli için cennette yüksek dereceler verir.”Şir’atül islam şerhi sh 218

Aşûre günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak, Yahudilere muhalefet edin! [İ. Ahmed] [Yalnız Aşûre günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!]

3 KASIM 2014 PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ (2 kasım, 3kasım, 4kasım oruç tutulması tavsiye edilir.)

 

Comments are closed.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.