Başkanın Mesajı

Kıymetli Kardeşlerim,
Rahmet Peygamberi, “Bayramlarınızı tekbirlerle ve tesbihlerle süsleyiniz” buyurmuştur. Rabbimizin “neşe ve sevinç günleri” kıldığı bayramlarda Onun nimetlerine daha fazla şükretmeliyiz ki, bayramlar ebedî bayramın mukaddemesi olsun. Bu mübarek günlerin yeryüzündeki bütün mazlumların kurtuluşuna vesile olması duasıyla tüm inananların Ramazan Bayramını tebrik ederim.
Hayırlar Vakfı olarak, hayatını Kur’an’ın cennet kokulu bahçelerinde bereketlendirmek isteyen kızlarımızı “Hayırlar Yatılı Kız Kur’an Kursumuza” bekliyoruz.


Hayırlar Vakfı Başkanı
Rifat YILMAZ

MESAj ARŞİVİ

Nisan 2014
Kıymetli Kardeşlerim,

Kur’an, rahmet eliyle bize ikram edilen sütten daha halis, çiçeklerin özünün toplandığı baldan daha tatlı ve şifalı manevi bir gıdadır. O, bütün hakikatlerin kusursuz bir denge ve ahenkle birleştirildiği bir marifet ve hüküm çekirdeğidir. Onda ne eksik bulunabilir, ne fazla. Herşey yerli yerindedir. Gözler Ona hayran, gönüller Ona hayran, akıllar Ona hayrandır.
HAYIRLAR VAKFI, 65 yıllık tecrübesiyle Kur’an’ın lafzının doğru biçimde öğrenilmesine, manasının anlaşılmasına ve öğrettiği hakikatlerin yaşanmasına hizmet etmektedir. Kaliteli bir Kur’an Eğitimi için Kızlarımızı “Hayırlar Yatılı Kız Kur’an Kursumuza” bekliyoruz.
Mayıs 2014
Kıymetli Kardeşlerim,

Sevgili Peygamberimizin beyanlarından öğrendiğimiz; “Bağışlanmak isteyenlerin bağışlanacağı, duaların her zamankinden daha fazla kabul göreceği ve amellerimizin Rabbimize arz edileceği” mübarek üç ayların İlahî yakınlığa ulaşmamıza vesile olmasını Mevla-yı Kerim’den niyaz ederim. Manevi fırsatlarla dolu bu uhrevî iklimde, vahyin semavî kaynağından daha fazla feyiz ve rahmet yudumlamaları için Kızlarımızı “Hayırlar Yatılı Kız Kur’an Kursumuza” bekliyoruz.
Haziran 2014
Kıymetli Kardeşlerim,

Sevgili Peygamberimizin bir namazgahtan diğer namazgaha, oradan da yedi kat göklerin ötesine yaptığı nurlu yolculukta azığı “Allah Sevgisiydi”. Seven sevilir, yaklaşan yaklaştırılır. Habibin izlerini takip etmeye çalışan herkesin Miraç kandilini tebrik ederim. Hayırlar Vakfı olarak, Miraçta yaşanan mukaddes görüşmenin ahirette bizlere de nasib olması için “Allah ve Peygamber sevgisiyle dolu” bir nesil yetiştirmenin gayreti içindeyiz. İlahî Kelamın içinden Rahman’a uzanan bu yolda yürümek isteyen kızlarımızı “Hayırlar Yatılı Kız Kur’an Kursumuza” bekliyoruz.
Haziran (Berat Kandili) 2014
Kıymetli Kardeşlerim,

Hüznümüzü sevince, karanlığımızı aydınlığa çeviren Yüce Kitabımızın levh-i mahfuzdan dünya semasındaki Beyt-i Mamura indirildiği Berat Kandili, Kur’an’da “leyle-i mübareke” (bereketli ve kutlu gece) olarak tarif edilir. Amellerimizin Rabbimize arz edileceği bu gecenin ebedi beraatimize vesile olması duasıyla tüm mü’minlerin Berat Kandilini tebrik ederim. Hayırlar Vakfı olarak, Rahmet Peygamberinin izinde, fâniden bâkiye yürüyen bir “Kur’an Nesli” yetiştirmenin gayreti içindeyiz. Vahyin semavî ikliminde ve Kur’an’ın Cennet kokulu bahçelerinde Rabbinin sözlerini öğrenmek isteyen kızlarımızı “Hayırlar Yatılı Kız Kur’an Kursumuza” bekliyoruz.
Temmuz 2014 (Ramazan)
Kıymetli Kardeşlerim,

Cennetin bütün kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların zincire vurulduğu Ramazan Ayı, Rahmet Peygamberinin dilinde “Ayların Efendisi” olarak tarif edilir. Mü’minler bu ayın gündüzünde orucun feyziyle, gecesinde namazın nuruyla melekleşirler. Diğer zamanlarda yapılan iyiliklerin sevabı bire on yazılırken bu ayda bire bin yazılır. Hz. Peygamber (s.a.s.)’e hangi sadakanın daha faziletli olduğu sorulduğunda; “Ramazan Ayı’nda verilen sadaka” buyurmuştur.
Yüceler Yücesi Kitabımızın indirilmesiyle şeref kazanan bu mübarek ayın, Rabbimizin rahmet ve mağfiretine ulaşmamıza vesile olması duasıyla tüm inananların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ederim.
Sevgili Peygamberimiz Kur’an’da “Kitabın ve Hikmetin Öğretmeni” olarak tanıtılmıştır. Hayırlar Vakfı olarak, Peygamber Efendimizin bu mukaddes görevine varis olmanın gayreti içerisindeyiz. Kur’an Ay’ı olan Ramazan’ı, Kur’an’ın feyiz ve rahmet dolu ikliminde geçirmek isteyen kızlarımızı “Hayırlar Yatılı Kız Kur’an Kursumuza” bekliyoruz.
Temmuz 2014 (Kadir Gecesi)
Kıymetli Kardeşlerim,

Kadir Gecesi, sînesinde İlk vahyi ağırladığı için gündüzlerden daha aydın olmuş ve otuz bin günden daha hayırlı kılınmıştır. Çünkü zamanı kıymetlendiren Kur’an’dır. Allah’ın Kitabı, Peygamber Efendimizin kalbine nüzul ettiği gibi bizim kalbimize de nüfuz ettiğinde hayatımızın leyle-i kadrini yaşamış olacağız.
Affedilmek isteyenlerin affedileceği bu geceyi Hira’daki Masum’un duygularıyla geçirebilmek duasıyla tüm inananların Kadir Gecesi’ni tebrik ederim.
Hayırlar Vakfı olarak, vahyi kalbinde taşıyan bir nesil yetiştirmenin gayret içerisindeyiz. Kur’an’ın feyziyle, hayatının her gecesini Kadir Gecesi gibi bereketli kılmak isteyen kızlarımızı “Hayırlar Yatılı Kız Kur’an Kursumuza” bekliyoruz.
Temmuz (Ramazan Bayramı)
Kıymetli Kardeşlerim,

Rahmet Peygamberi, “Bayramlarınızı tekbirlerle ve tesbihlerle süsleyiniz” buyurmuştur. Rabbimizin “neşe ve sevinç günleri” kıldığı bayramlarda Onun nimetlerine daha fazla şükretmeliyiz ki, bayramlar ebedî bayramın mukaddemesi olsun. Bu mübarek günlerin yeryüzündeki bütün mazlumların kurtuluşuna vesile olması duasıyla tüm inananların Ramazan Bayramını tebrik ederim. Hayırlar Vakfı olarak, hayatını Kur’an’ın cennet kokulu bahçelerinde bereketlendirmek isteyen kızlarımızı “Hayırlar Yatılı Kız Kur’an Kursumuza” bekliyoruz.
Ekim (Kurban Bayramı)
Kıymetli Kardeşlerim,

Kurban, Allah’a yakınlık kapılarını açan bir fetihtir. Hz. İbrahim ve oğlu için bir kurtuluş fidyesi, Habil için bir yakınlık vesilesi, Hudeybiye de Hz. Peygamber ve ashabı için feth-i mübinin müjdesidir Kurban. Aynı zamanda, en yüce makamın emrine itaatin simgesidir. Canlarımızı bağışladığı için Alemlerin Rabbine sunduğumuz bir şükürdür. Kulluğun kanla, canla tescil edilmesidir. Yüce Kitabımızda “Şüphesiz ki Allah, ancak takva sahiplerinin kurbanını kabul eder” buyrulmuştur. Rızası uğruna bütün varlığımızı adadığımız Rabbimizin, Kurbanlarımızı takva sahiplerinin kurbanları gibi kabul buyurması duasıyla tüm inananların Kurban bayramını tebrik ederim. Hayırlar Vakfı olarak; Hz. Peygamber’in, mescidin sofasında barınan Kur’an talebelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çırpındığı gibi Rabbimizin Mukaddes Kelamını öğrenip ezberleyen yavrularımız için şevkle çabalıyoruz. İçinde Allah’ın ayetlerinin yankılandığı, cennete açılan bu semavî bahçede huzur bulmak isteyen kızlarımızı “Hayırlar Yatılı Kız Kur’an Kursumuza” bekliyoruz.
kasım 2014
Kıymetli Kardeşlerim,

Beyanın en bereketli toprağı semadan nüzul eden Kur’an’dır. O, kendisine muhatap olan herkese alabileceği kadarını lütfeden bir Kitaptır. İşaretlerinin sınırsız ufuklara uzanması, manalarının sebepleri ve olayları kuşatıcı zenginliği, lafızlarının öz, engin ve birbiriyle sonsuz irtibat imkânına sahip olması Onu zamanın yıpratıcı etkisinden korumaktadır. Kur’an, maddenin ağırlığı altında ezilen insan ruhuna “İlahî yakınlığın” kapılarını açarak, onu Yüceler Yücesi Rahman’ın huzuruna davet eder. Hayatın badirelerine karşı, sığınılacak en güvenilir makamı gösterir. Varlığın mana ve hakikatini ve yaratılışın hikmetini öğretir. Evrende cereyan eden bütün olayları idare eden Celal sahibi Rabbimizi isimleri, sıfatları ve tecellileriyle tanıtır. O, göklerden nüzul etmiş bir kitap olduğundan, Onu hep yükseklerde tutar; kalbimize yörüngesini buldurduğundan Onu bağrımıza basarak taşırız. Hayırlar Vakfı olarak; En Kamil Mürşid olan Hz. Muhammed (s.a.s.)’in eliyle, en son ümmete gönderilen “En Mükemmel Kitaba” hizmet etmenin gayreti içindeyiz. Hayatını Kur’an’ın cennet bahçelerinde ve vahyin huzur dolu aydınlık ikliminde geçirmek isteyen kızlarımızı “Hayırlar Yatılı Kız Kur’an Kursumuza” bekliyoruz.
ocak 2015 Mevlid Kandili
Kıymetli Kardeşlerim,

İçinde gerçekleşenlerin büyüklüğüne göre değer kazanan zamanın en bereketli dilimlerinden birisi de, zirvedeki kulluğuyla Allah'a sevgili olan Hz. Muhammed (s. a. s.)'in dünyaya teşrif ettiği gecedir. O Kur'an'ın tarifiyle "bizi temizlemek için gönderilmiş olan Kitabın ve Hikmetin Muallimi"dir. "Sıkıntıya düşmemiz O'na çok ağır gelir. Bize çok düşkündür. Mü'minlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir". O'nun mübarek hayatı bütün yönleriyle bize, mukaddes bir pusula gibi aradığımız hakikati işaret etmektedir. En değerli olmasına rağmen en mütevazi olan, en cömert olmasına rağmen en iktisatlı olan Hz. Peygamber (s.a.s.) övülmüş ahlakıyla, ümmetine kulluğun edebini ve hayatın dengesini resmetmiştir. Bu gece teşrifiyle yeryüzünü aydınlatan Hz. Muhammed (s.a.s.)'in ışıktan gölgesinde Rabbimize biraz daha yaklaşabilmek duasıyla tüm inananların "Mevlid Kandilini" tebrik ederim. Yüce Rabbimiz, Sevgili Rasûlünün mübarek sakalının bir telini görünce göz yaşlarını tutamayan ümmet-i Muhammed'e, ebedî âlemde Onun nur-u cemaliyle müşerref olmayı nasib eylesin Hayırlar Vakfı olarak, Nebiyy-i Masum'un (s.a.s) Rabbinden getirdiği emaneti, geleceğin annelerinin yüreğine nakşetme gayreti içerisindeyiz. Hayatını Hz. Peygamber (s.a.s.) gibi vahiy güneşinin nurları altında ebedileştirmek isteyen kızlarımızı "Hayırlar Yatılı Kız Kur'an Kursumuza" bekliyoruz.
23 nisan 2015 Regaib kandili
Kıymetli Kardeşlerim,

Günleri ve geceleri Yaratan Rabbimiz, bunlardan bazılarını diğerlerinden üstün kılmıştır. Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regaib Kandili de, Hz. Peygamber ’in (s.a.s.) o gece birçok manevi nimete ve İlahî tecelliye mazhar olması ve mübarek üç ayların başlangıcına remz etmesi sebebiyle en faziletli geceler içinde yer almıştır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), bu gecede yapılacak duaların Allah katında geri çevrilmeyeceğini beyan etmişlerdir. Rağbete değer manevi nimetlerle dolu Regaib Kandili münasebetiyle, yeryüzünde rağbet edilecek şeylerin en hayırlısı olan Kur’an’a daha yakın olabilmeleri için, Kızlarımızı “Hayırlar Yatılı Kız Kur’an Kursumuza” bekliyoruz.
başkanın mesajı
Kıymetli Kardeşlerim,

Beyanın en bereketli toprağı semadan nüzul eden Kur’an’dır. O, kendisine muhatap olan herkese alabileceği kadarını lütfeden bir Kitaptır. İşaretlerinin sınırsız ufuklara uzanması, manalarının sebepleri ve olayları kuşatıcı zenginliği, lafızlarının öz, engin ve birbiriyle sonsuz irtibat imkânına sahip olması Onu zamanın yıpratıcı etkisinden korumaktadır. Kur’an, maddenin ağırlığı altında ezilen insan ruhuna “İlahî yakınlığın” kapılarını açarak, onu Yüceler Yücesi Rahman’ın huzuruna davet eder. Hayatın badirelerine karşı, sığınılacak en güvenilir makamı gösterir. Varlığın mana ve hakikatini ve yaratılışın hikmetini öğretir. Evrende cereyan eden bütün olayları idare eden Celal sahibi Rabbimizi isimleri, sıfatları ve tecellileriyle tanıtır. O, göklerden nüzul etmiş bir kitap olduğundan, Onu hep yükseklerde tutar; kalbimize yörüngesini buldurduğundan Onu bağrımıza basarak taşırız. Hayırlar Vakfı olarak; En Kamil Mürşid olan Hz. Muhammed (s.a.s.)’in eliyle, en son ümmete gönderilen “En Mükemmel Kitaba” hizmet etmenin gayreti içindeyiz. Hayatını Kur’an’ın cennet bahçelerinde ve vahyin huzur dolu aydınlık ikliminde geçirmek isteyen kızlarımızı “Hayırlar Yatılı Kız Kur’an Kursumuza” bekliyoruz.
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.