HİCRİ YILBAŞI (Muharrem Ayının İlk Günü 25 Ekim 2014 Cumartesi)

24.10.2014
|
Yoruma Kapalı

ozdencicek_Hicri_yiliniz_kutlu_olsun

25 EKİM 2014 CUMARTESİ

Hicret nedir?

Hicret, Hz. Muhammed ve diğer müslümanların baskılar yüzünden 622’de Mekke’den Medine’ye göçüne verilen isimdir. Bu göçün sonucunda Medine’de bir İslam Devleti kurulmuşturhicret

Hicret kelimesinin kökeni

Genel anlam ve kullanımda hicret, bir İslam dini kavramı olarak, herhangi bir Müslüman birey veya topluluğun, inançları (Müslüman oluşları) yüzünden baskı gördükleri bir yerden başka bir yere göç etmesine verilen isimdir.İslam terminolojisinde hicret kavramı ile Hz. Muhammed (a.s.) ve arkadaşlarının M. 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmeleri kastedilir. Mekkeli müşriklerin baskılarına dayanamayan müslümanlar daha önce de iki kafile halinde Habeşistan’a hicret etmişlerdir.

Hicret’in sonuçları

1- İslamın yayılması için iyi bir ortam oluştu.

2- Göç edenlere muhacir, Medine’de onları ağırlayan ve yardımcı olan Medine’li müslümanlara ensar denildi.

3- Medine’de İslam Devleti’nin temelleri atıldı.

4- Medine’deki Yahudilerle Medine Antlaşması imzalandı.

5- Medine’ye Mescid-i nebi yapıldı.

6- Mekke Dönemi Sona ermiş Medine dönemi başlamıştır.

7- Mekke ve Medine halkları arasında kardeşlik tesis edilmiştir.

8- Hicri takvim başlamıştır.

Muharrem Ayının İlk Günü Yapılacaklar

Zilhicce ayının son günü ve Muharrem ayının birinci günü oruç tutan, o yılın tamamında oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Bir hadis-i şerifte, Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur buyuruldu.

Bir hadis-i şerif meali:
Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut, çünkü o, Allahü teâlânın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, o günde Allahü teâlâ geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün tevbe edenlerin günahlarını da affeder. [Tirmizi]

Muharrem’in ilk günü çok mübarek bir gündür. Hatta İbni Abbâs radıyallahu anh‘dan rivayete göre Allâh-u Teâlâ’nın Fecr Sûresi’nin ilk ayet-i kerîmesinde yemin ettiği sabah, senenin ilk sabahı olan Muharrem’in ilk gününün sabahıdır.

Bu mübarek günlerde şu davranışları yapmakta güzel sevaplar vardır:

Misvak kullanmak.

Gözlere, ismit sürmesi çekmek.

Namazları camide cemaat ile kılmak.

Namaz borcu var ise kaza namazı kılmak.

Namaz borcu yok ise nafile namazlar kılmak.

Kur’an-ı Kerîm okumak.

Güzel kokular sürmek.

Hasen el-Adevi rahimehullâh‘ın “en-Nefahâtü’n-Nebeviyye” isimli eserindeki nakline göre İbni Hacer rahimehullâh‘ın, senediyle Hafsa vâlidemizden ve İbni Abbâs radıyallahu anhümâ‘dan rivayet ettiği bir hadîs-i şerifte:

Zilhiccenin son günü(24 Ekim 2014 Cuma) ile Muharremin ilk gününü(25 Ekim 2014 Cumartesi) oruçlu geçiren kişi geçen seneyi oruçla bitirip, gelecek seneye oruçla başlamış olur, bu nedenle Allâh-u Teâlâ o kimse için elli senelik günahlarına keffâret yazar.” buyrulmuştur.

(Abdülkâdir el-Geylânî, El-Ğunye, 2/90; Mâü’l-Ayneyn, Na’tü’l-bidâyât, sh:167; Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/106)

Comments are closed.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.