BAĞIŞLANMA İSTEĞİ

Proje Başlığı:

Yazar:
 Ömer Hoca
Tarih:
 23.2.2014
Kategori:
Vakıf Yayınları

BAĞIŞLANMA İSTEĞİ

İnsan ahsen-i takvimde yaratıldığı ve “en şerefli varlık” olduğu için kendisine hatayı yakıştıramaz ve işlediği günahlardan dolayı ızdırap duyar. Rabbinin yasakladığı fiilleri işlediğinde kendisine verilen hürriyet hakkını kötüye kullandığı ve hakkı olmayan bir alana girdiği için ruhunun aşağılara doğru kaydığını fark eder. Kirlenmişlik hissi arınma isteğini doğurduğu gibi inanan insan için, işlediği günahlar, tövbe ve istiğfar eğilimini doğurur.
Geçmişe müdahale etme ve yaptığına pişman olduğu amelleri silme veya düzeltme imkanı, Rabbimizin kullarına sunduğu en önemli lütuflardan biridir. Mazisini temizlemenin ve vicdanındaki yüklerden kurtulmanın yollarını arayan insan için tövbe ve bağışlanma isteği/istiğfar büyük bir umut ve çare kapısıdır. Rabbimiz şöyle buyurur.

“Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (bağışlanmak isteyenler için) bütün günahları bağışlar.” Zümer/53

Vicdan sahibi her kul, bedenini ve elbisesini temiz görmek istediği gibi hafızasını ve amel defterini de temiz görmek ister. İnsan geleceğe umutla bakabilmek için, önce geçmişin hatalarından ve ruha elem veren ağırlıklarından kurtulmak zorundadır. Sevgili Peygamberimiz günde yetmiş defadan fazla istiğfar etmiş/bağışlanma dilemiştir. Bu hassasiyet, Allah’a duyulan saygının gereğidir.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.