Peygamberimizin Hafıza Tavsiyesi

Proje Başlığı:

Hz. Peygamber’in Hafızayla İlgili Hz. Ali’ye Öğrettiği Dua

Rasûlullahın yanında bulunuyorduk. Hz. Ali ansızın çıkıp geldi ve

“Anam babam sana feda olsun, Kur’ân-ı Kerim’in hıfzettiğim kısmı benim hafızamdan siliniyor. Onu bir türlü hafızamda tutamıyorum” dedi. Hz. Peygamber

“Ey Ebe’l-Hasan! Sana bir dua öğreteyim. Hem sana, hem de öğreteceğin kimseye faydalı olsun. Ezberlediklerin de hafızanda kalsın” dedi. Hz. Ali

“Ey Allah’ın Rasûlü! Öğret” dedi. Hz. Peygamber

“Cuma gecesi olduğunda eğer gecenin son üçte birinde kalkmaya gücün yetiyorsa kalk, çünkü o saat meleklerin hazır bulunduğu saattir, o zaman dua kabul olunur. Benim kardeşim Yakub çocuklarına “Sizin için Rabbime istiğfar edeceğim” (Yusuf: 12/98) demişti ki, bununla cuma gecesinde istiğfar edeceğini kastetmişti. Eğer gecenin sonunda kalkamazsan, ortasında kalk, ortasında da kalkamazsan, başında kalk ve dört rekat namaz kıl.

 İlk rekatta Fatiha suresiyle Yasin suresini, ikinci rekatta Fatiha suresiyle Duhan suresini, üçüncü rekatta Fatiha suresiyle Secde suresini, dördüncü rekatta Fatiha suresiyle Tebareke suresini oku.

 Teşehhüdden sonra Allah’a hamdederek O’na güzelce senada bulun. Bana ve diğer peygamberlere salevat oku.

Erkek ve kadın mü’minlere, senden önce geçen müslümanlara Allah’tan mağfiret dile, sonra da

 “Ey Allah’ım!

 Hayatta kaldıkça günahtan uzak durmam için bana yardim et.

Beni ilgilendirmeyen şeylerle uğraşmaktan alıkoy.

Hoşnut olacağın amelleri bana nasip et.

 Ey Allah’ım! Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Ey ikram ve celal sahibi! Ey yenilmeyen güç ve kudret sahibi olan Allah’ım!

Ey Allah, Ey Rahman!

 Zihnime, bana öğrettiğin gibi kitabını hıfz etmesini lazım kılmanı dilerim.

Onu Senin razı olacağın şekilde okumayı Celalin ve Zatının nuru hürmetine bana nasib et.

 Kitabınla gözümü nurlandır,

Onunla dilimin bağını çöz,

Onunla dertlerimi gider,

Ona gönlümü aç,

Onunla bedenimin iyi ameller yapmasını sağla.

Çünkü hakkı yerine getirmek hususunda, senden başka bana yardım edecek ve bu gücü bana verecek kimse yoktur. Bütün güç ve kudret, yüce ve büyük Allah’ındır” diyerek dua et.

Ey Ebe’l-Hasan! Sen bunları üç veya beş veya yedi cuma söyledikten sonra Allah’ın izniyle duan kabul olunacaktır. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, hiçbir mümin bu şekilde bu duayı yaparsa, mahrum bırakılmaz, duası kabul olunur” buyurdu. Allah’a yemin ederim ki, Ali beş veya yedi cuma günü yine bir mecliste Hz. Peygamber’e gelerek

“Ey Allah’ın Rasûlü! Ben geçmiş zamanlarda ancak dört veya beş ayet veya benzerini ezberleyebilirdim. İçimden okumak istediğim zaman unuturdum. Ben bugün kırk ayet veya fazlasını ezberliyorum. Onları içimden okumak istediğimde sanki Allah’ın kitabı iki gözümün arasında açık bir şekildedir. Eskiden sizden bir hadis dinlediğimde unutuyordum. Şimdiyse bir çok hadis dinliyorum ve onları tekrarladığımda bir tek hadisi bile unutmadığımı görüyorum” dedi. Hz. Peygamber

“Kabe’nin rabbine yemin ederim ki, Ebu’l-Hasan emin kılındı” dedi.

Tirmizi, II/196 (İbn Abbas’dan).

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.